EĞİTİM VE TOPLUM

    EĞİTİM VE TOPLUM
Okunuyor    EĞİTİM VE TOPLUM

Eğitim geçmişten günümüze çok çeşitlilik kazanmak üzere farklı evrelerden geçmiştir. Bu evreleri incelerken toplumun alt yapısını oluşturan, İyi bir vatandaş olma yolunda ilerleme esasında aile kavramı en önemli unsurdur.

“Aile”;  Sosyal iletişimin ilk başladığı yer olan aile kurumu, birçok önemli işlevinin yanı sıra toplumların kendi kültürlerini meydana  getirme sürecinde de önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle evrensel bir tanımını yapmak mümkün değildir. Bu sonuçlar bizi eğitimin ülkelere göre farklılık göstereceğinin işaretidir. İlk olarak Türk toplumunda eğitimin yerini incelemek üzere bazı bilgiler vermek isterim; Türk mahalle yaşayışında bile bir eğitim altyapısını yani görgü kuralları, örf ve adet kurallarının çocuklara işleyişini görmekteyiz, site tarzı çok katlı evlere geçtiğimiz için bu eğitim sistemimiz yavaş yavaş yok olmaktadır. Bundan 10 -20 sene öncesine bakarsak toplumumuzdaki eğitim anlayışı aileden başlar, okulda devam eder, kişinin kendi gelişimiyle biterdi. Bu aşamaların bazıları kaybolmuş durumda görünüyor. Burada ki en tehlikeli nokta ise toplumdaki aile yapısı bozulmaya giderek ailede ki eğitim yok oluyor. Aslında bunun nedenlerinden birisi de ailede ki bireylerin maddi olarak yetersiz kaldığı için çalışmaya giderek çocuklarına yeterince ilgi gösterememesindendir. Yaşadığımız dönem de insanlarımız, eğitim kelimesini duyduğu zaman hemen okullar akıllarına gelir. Tabi bu düşünce zamanla seyrelse de hala bulunuyor. Cumhuriyet dönemine geçişle birlikte eğitimde “tebaa” değil  “vatandaş “ yetiştirmek hedeflendi. Bu nedenle yasalarda,  okul kademelerinde ve öğretmen yetiştirme alanlarında çeşitli reformlar gerçekleştirildi. Peki, batılı insanların eğitim nedir? Sorularına verdiği cevaplar bizlerden daha çeşitli cevapları bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse Elon Musk “Okul ve eğitimi karıştırmayın. Ben Harvard’a gitmedim ama benim için çalışanlar gitti.” Aslında bu söz bile bize isteklendirme kaynağı olabilir. Eğitim kavramını daha bilinçlendirmek için ilk önce toplumun refah seviyesini yükseltmek gibi çözümler daha doğru olacaktır. Çünkü bir toplum refah içerisinde yaşamıyorsa kendini her zaman değersiz göreceği için, eğitim olarak sadece okula gitmek çerçevesinden öteye gidemeyecektir. Okullarda verilen eğitimin niteliğinin artması için yeni okul değil, eğitim sisteminin en kaliteli ve en etkili biçimde kullanan ülkelerden örnek alıp sonra kendi ülkemize göre adapte etmemiz gerek. Bu doğrultuda öğretim şeklimizi daha nitelikli hala getireceğimizi umuyorum. Bir toplumun daha iyi hale gelmesi, birlik ve beraberliğini sağlamak için toplumun niteliğini arttırmanın şart olduğu ve bunu da eğitimle sağlanacağını bildiğimize göre eğitim bizim için daha önemli konumda bulunmaktadır. Yazımı Prof. Dr. Celal Şengör’ün cümleleriyle tamamlamayı uygun buluyorum.” Eğitim bir yarışma değildir. Eğitim bir edinmedir. Edinmek istemeyen adamın eğitimde yeri yoktur.”

“Karanlıkta savaşmanın yolu ışıktır. Işık, okumaktan, eğitimden gelir.”

John Dos Passos

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın