ALTIN ORDU CEMİYETİ HAKKINDA

 ALTIN ORDU CEMİYETİ HAKKINDA
Okunuyor ALTIN ORDU CEMİYETİ HAKKINDA

Altın Ordu dayanışmacı ve milliyetçi bir cemiyettir.

Cemiyet; kendi sosyal çevresinde saygıyla anılan, hayatın her alanında rehberlik özellikleri gelişmiş, milli değerler konusunda hassasiyetiyle tanınan, tecrübe, donanım ve birikimini paylaşmaya hazır Türkler tarafından kurulmuştur.

Cemiyetin kitlesi de kurucuları gibi saygın, rehber karakterli, milli hassasiyet sahibi ve donanımını paylaşmaya hazır Türklerden oluşur.

Cemiyet, üyelerini bu türlü kimselerden seçer ve toplumun gelişiminin fertlerin gelişimine bağlı olduğu bilincinden hareketle, bütün üyelerini gelişmeye teşvik eder.

Özetle; Altın Ordu, ilerici ve kalkınmacı bir cemiyettir.

Altın Ordu; Türk kültür, ahlak, zevk ve geleneklerine uygun, çağdaş bir yaşayışın toplum içinde yayılmasına çalışmak ve üyeleri arasında sosyal, kültürel ilişkilerin gelişmesi için faaliyetler düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Cemiyet; sosyal, kültürel, sanatsal, edebî, ticarî ve sair bütün alanlarda, Türk kültür ve medeniyetini, yüksek medeniyet seviyesinin en üstüne çıkarmak için üyeleri arasında dayanışmayı, işbirliğini, güç birliğini teşvik etmek amacıyla kurulmuştur ve bütün çalışmaları, bu amaca hizmet eder.

Dolayısıyla; üyelerinin sosyal, kültürel, sanatsal, edebi, bilimsel, ticari ve sair girişimlerini, millet menfaati gözetmesi şartıyla, bütün cemiyet üyeleri destekler, teşvik eder, takdirle karşılar. Altın Ordu, dayanışmacı ve milliyetçi bir cemiyettir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın